Tehlikesiz Atıkların YönetimiTehlikesiz Atıklar ile ilgili mevzuatlara göre; tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır.

Bu kapsamda, Atkasan A.Ş. diğer atık türlerinde olduğu gibi, tehlikesiz atıkların da oluştuğu noktadan uygun yöntemlerle alınmasını ve geri kazanılmasını sağlamaktadır.