Güvenli İmha Faaliyeti

Kağıda basılmış hassas verilerin imhasında güvenlik her zaman önceliklidir.

  • Firma ve kurumlar, hassas bilgilere sahiptirler ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi mümkün olmayacak şekilde imhası gerekir. Bu tür gizli evraklar, hiçbir zaman çöpe ya da atık kağıt kumbaralarına atılmamalıdır.
  • İmha konusunda kurumsal hizmet sunan ATKASAN A.Ş., evrak ve gizli veri dosyaları ile ilgili sorumluluğun farkındadır.
  • Resmi/özel kurum/kuruluş, vergi daireleri, bankalar, üniversite vb. arşivleri, çeşitli yazılı belgeleri ve kıymetli evrakları sahamızda bekletilmeden güvenli şekilde imha edilir.
  • Arşiv evrakları, konveyör sistemi ile parçalama makinesine verilerek otomatik olarak parçalanır, preslenir ve balyalanır.
  • Talep edilmesi halinde evraklar tek tek poşet dosya/klasörlerden çıkarılır ve dosya/klasörler tekrar kullanılmak üzere firmaya iade edilir.
  • Balyalanan parçalanmış kağıtlar, kendi tırlarımıza aynı gün yüklenerek refakatçi personelimiz eşliğinde Çevre İzin ve Lisanslı Geri Kazanım Tesislerine kağıt yapımında hammadde olmak üzere gönderilir.
  • ATKASAN saklama süreleri dolmuş arşivleri, bilgi içeren fotokopi ve çıktıları talep edilmesi halinde yerinizde sıkı güvenlik önlemleri altında toplar, tesisimize nakliyesini sağlar.
  • ATKASAN’ın sahip olduğu TS EN 15713:2009 GİZLİ MALZEMENİN GÜVENLİ İMHASI sertifikasının amacı, arşiv evraklarının gizlilik ilkesine dayanarak güvenli, emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesini garanti etmektir.
  • İmha işlemi tamamlandığında İmha Tutanağı ve kayıtları tarafınıza verilmektedir.