Plastik Atık Geri Kazanımı

Plastiklerin kaynağı; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.

Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüm:

Bu çevre bilinci ile Granül Tesisi yatırımlarını gerçekleştiren Atkasan A.Ş. plastik atık geri kazanımı konusunda faaliyetine hızlı bir şekilde devam etmektedir.