Tüm Atıkların Yönetimi

Tesislerin tüm atık yönetim süreçleri, personel istihdamı ve ekipman temini de dahil olmak üzere yürütülmektedir.