TarihçeÇukurova Holding 1980’li yılların ilk yarısında Kaplamin A.Ş. ile oluklu mukavva kutu sektörüne girmiş, takip eden yıllarda kapasitesini büyüterek Türkiye’nin konusunda önde gelen şirketi haline gelmiştir. 1980’li yılların sonuna doğru ise Selkasan A.Ş. ile oluklu mukavva kağıt (flutting, test liner, imitasyon kraft gibi) üretimine girmiştir. 1990’lı yılların ortalarında oluklu mukavva kutu pazarından daha fazla pay almak için Tarsus’ta Ova Oluklu ve Yalova’da Yalova Ambalaj şirketleriyle sektöründe güçlenmiştir. 1990’lı yılların başında Selkasan A.Ş. ile kağıt üretimine giren Çukurova Holding, ana hammadde olan hurda kağıt pazarındaki yetersizliği dikkate alarak münhasıran hurda kağıt konusu ile ilgili olmak üzere 1996 yılında Atkasan A.Ş.’yi kurmuştur. Çukurova kağıt grubu global pazarda daha etkin olabilmek adına Avrupa’nın konusunda önde olan kağıt grubu SCA Packaging International B.V. ile 90’lı yılların ilk yarısında ortak olmuştur. Bu ortaklığa bağlı olarak Atkasan A.Ş. pazar payını giderek yükseltmiş ve sektörde önde gelen bir firma durumuna gelmiştir. 2012 yılına geldiğimizde SCA global pazardaki hisselerini Avrupa’nın sektörde önde gelen kuruluşu DS Smith Plc.’e satmıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki hisseler de DS Smith’e geçmiştir. DS Smith Türkiye pazarından 2015 ortası itibariyle çekilmiş ve hisselerin tamamı Çukurova Holding bünyesine geçmiştir. 2016 başı itibariyle Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu bünyesinde Atkasan A.Ş. faaliyetlerine devam etmektedir.

Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke olan Türkiye, Birlik mevzuatının (çevre mevzuatı da dahil) Türk kanunlarına yansıtılacağı ve tam olarak uygulanacağı bir uyumlaştırma sürecine girmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda Avrupa Birliği uyum sürecinde çevre ile ilgili çıkarılan yeni yönetmelikler ve uyulması gereken kriterler artmış ve sektörde entegre atık yönetim firması kavramı gelişmiştir. Atığın kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve nihai bertarafı önemle üzerinde durulan konular haline gelmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak Atkasan A.Ş. kağıt dışında diğer atıkların da toplanarak ekonomiye geri kazandırılması gerektiği fikrini benimsemiş ve faaliyet kollarını bu yönde genişletmiştir. Yılda ortalama 180.000 ton kâğıt/karton atığı grup şirketimiz Selkasan A.Ş. tarafından geri dönüştürülmekte, Selkasan A.Ş. tarafından üretilen mamul kâğıtlar ise yine grup şirketimiz olan Kaplamin A.Ş. tarafından kutu haline getirilerek geri kazanılmaktadır.

2018 yılında tamamlanan Granül ve Ahşap Palet Geri Kazanım tesisleri yatırımı ile birlikte, plastik atıkların ve ahşap paletlerin geri kazanım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunun dışındaki atıklar ise lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

Ambalaj atıklarının geri kazanılması yanı sıra entegre bir atık yönetimi için yeni faaliyet kolları geliştiren Atkasan, tehlikeli atık taşıma lisansı alarak, özellikle sanayi için büyük önem taşıyan tehlikeli atıkların uygun lisanslı geri kazanım tesislerine taşınmasını sağlamaktadır.

2005 yılından itibaren entegre atık yönetimi çalışmalarına başlayan Atkasan, Çevre Mevzuatlarına uygun olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış ve bu yönde çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Atık toplama konusunda profesyonel ekibi, ekipman ve araç parkı ile faaliyet gösteren Atkasan; İzmir ve Manisa tesisleri ile Türkiye’nin her bölgesine hizmet vermektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projelerini lisanslı toplama-ayırma firması olarak birçok belediye ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yürütmektedir.

Kaliteli hizmet anlayışıyla Atkasan A.Ş. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.